LT EN RU
Daivilva baltic

DOMINA PASLAUGŲ KAINOS?Naujienos


 UAB „DAIVILVA BALTIC“ elektroninio verslo sprendimų diegimas
 
Elektroninio verslo sprendimų diegimas UAB „DAIVILVA BALTIC“ vykdomas pagal 3 prioriteto "Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę. Juo siekiama optimizuoti įmonės verslo procesus ir didinti darbo našumą. Projekto metu įmonė įsidiegs elektroninio verslo sprendimus, kurie leis sutaupyti laiko rutininėms duomenų įvedimo procedūroms, naudojant dokumentų šablonus bei kitus įmonės veiklos procedūrų tipinius sprendinius, leidžiančius optimizuoti procedūras ir padidinti įmonės darbo našumą.
 
Projekto biudžetas yra 20 914,00 Eur,  kurio metu bus įdiegti pažangūs elektroninio verslo sprendimai, apjungiantys įmonės veiklos procesus kurie tiesiogiai bus naudojami įmonės veiklos produktyvumui bei efektyvumui užtikrinti, konkurencingumui  bei darbo našumui didinti. Projekto įgyvendinimas sustiprins UAB „DAIVILVA BALTIC“ žinias apie ES struktūrinių fondų subsidijų programas, sustiprins jų gebėjimus projektų vadybos ir administravimo srityse. Projekto įgyvendinimo metu įgytos žinios ir gebėjimai sudarys prielaidas ateityje rengti ir įgyvendinti projektus verslo aplinkos gerinimui.