LT EN RU
Daivilva baltic

DOMINA PASLAUGŲ KAINOS?Krovinių draudimas„DAIVILVA BALTIC“ teikia krovinių draudimo paslaugas:

Vežamų krovinių draudimas:

Tai pervežamo turto apsaugos garantija. Vežamų krovinių draudimas užtikrina finansinių nuostolių atlyginimą krovinio savininkui dėl transportuojamų krovinių sugadinimo, sunaikinimo ar dingimo.

Nauda:
Krovinių draudimas nelaimingo atsitikimo atveju padės Jums išvengti finansinių nuostolių, ginčų su verslo partneriais ir klientais.

Draudimo objektas:
Turtiniai interesai, susiję su visų rūšių kroviniais, kuriuos draudėjas turi apdrausti savo arba kito asmens naudai, laikydamasis komercinių principų.

Vežamų krovinių draudimo variantai:
  • Visų rizikų draudimas -draudimas nuo visų pavojų, gresiančių kroviniui draudimo laikotarpio metu ir bendrų avarijų padarinių.
  • Pagindinių rizikų draudimas - krovinys draudžiamas nuo žalų, atsitikusių dėl vagystės ar plėšimo, gamtinių jėgų, gaisro ar sprogimo, transporto priemonės avarijos, krovinio nukritimo jį bekraunant, kai sugriūna sandėlis,kai krovinys išmetamas už borto ar nuplaunamas nuo denio dėl audros, kai krovinys iškraunamas, laikinai sandėliuojamas ir pakraunamas priverstiniame uoste, į kurį buvo atplaukta atsiradus apdraustam pavoju .

Draudikas taip pat atlygina nuostolius, jeigu:
  • visiškai netenkama krovinio vieneto, išskyrus netekimą dėl apgadinimo ar dėl dingimo (pvz., įvykus vagystei, nuslėpimui, neišdavimui ar neteisingam išdavimui)
  • visiškai netenkama krovinio vieneto dėl sugadinimo, atsiradusio dėl avarijos pakraunant arba iškraunant transporto priemonę ir bendrų avarijų padarinius.

Galima sudaryti vienkartinę arba metinę vežamų krovinių sutartį:
  • Vienkartinę vežamų krovinių draudimo sutartį rekomenduojame sudaryti, kai kroviniai gabenami nedažnai.
  • Metinę vežamų krovinių draudimo sutartį rekomenduojame sudaryti įmonėms, kurios užsiima pastoviu krovinių gabenimu, gamyba, prekyba. Pagal šią sutartį kroviniai yra apdrausti iš/į bet kurias išsiuntimo/gavimo vietas bet kuriuo transportu, įskaitant iškrovimus, pakrovimus ir tarpinius sandėliavimus per visą draudimo laikotarpį. Draudėjui pareikalavus draudikas gali išduoti draudimo liudijimą atskiram vežimui. Metinės sutarties pigesnis administravimas. Nereikia kiekvieną kartą pranešinėti draudimo kompanijai apie vežamą krovinį.

Draudimo laikotarpis:

Draudimo apsauga įsigalioja nuo to momento, kai apdrausti kroviniai išgabenami draudimo sutartyje nurodytam vežimui iš tos vietos, kurioje jie buvo iki tol saugomi, ir nustoja galioti, kai tik kroviniai pristatomi ir iškraunami paskirties vietoje, nurodytoje draudimo sutartyje, įskaitant tarpinius sandėliavimus.
 

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis.